4 oktober 2023

Over de grens

In een recente editie van het Pharmaceutisch Weekblad stond een groot artikel over patiënten die dicht bij de grens wonen. Een derde van deze mensen halen namelijk alternatieve geneesmiddelen over de grens wanneer er een tekort is. De aanleiding voor het artikel is de frustratie van bepaalde apothekers die hierdoor onder andere te kampen hebben met onvolledige patiëntendossiers en medicatiebewaking die niet juist uit te voeren is. Wij zijn daarom alle apotheken van Nederland van dienst met alternatieve geneesmiddelen via geneesmidelentekort.nl Het artikel was treffend geïllustreerd met een cartoon van Djanko.