Medicijnpictogrammen

Nederland is het eerste EU-land dat het initiatief neemt om een uniforme pictogrammenset te ontwikkelen t.b.v. geneesmiddelen. Namens de Vereniging Eurospecialité's was ik bij het tekenen van de officiële intentieverklaring. De doelstelling is meer duidelijkheid voor de geneesmidddelgebruiker. Eureco-Pharma staat uiteraard volledig achter dit mooie initiatief.
Lees er hier meer over: Startschot voor de ontwikkeling van één pictogrammenset in Nederland | Nieuwsbericht | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl)


Aardgasvrij

Boelewerf 16 is aardgasvrij! We hebben deze week definitief de gasaansluiting op ons kantoor laten verwijderen en zijn overgestapt op een warmtepomp. Stukje bij beetje wordt die ‘carbon footprint’ steeds kleiner. Dus op naar de volgende verduurzaming.